FANDOM


,,Atsistatydinimas" - viena iš keturių galimų Normano Džeideno pabaigų Heavy Rain žaidime. Tai yra yra jo (ginčytina) geriausia pabaiga.

Veikėjai

  • Normanas Džeidenas
  • FTB Bosas

Pabaiga

Normanas Džeidenas atsistatydina iš FTB, negalėdamas išspręsti bylos. Jis sako, dėl bylos jis prarado ryšį su normaliu gyvenimu ir jis turi atsiraukti nuo to. Duodamas savo ženklelį ir ginklą, Normanas išreikia abejonę, ar jis išvis grįš į FTB. Jam leidus pasilikti ARI (kadangi už mėnesio bus išleistas naujas modelis), jis atsisako, sakydamas, kad jam tai nepadės ,,grįžti į realybę".

Nuorašas

Resignation

Normanas atiduoda savo ginklą ir ženklelį FTB bosui.

FTB Bosas: Ar jūs įsitikinęs, kad tvirtai apie tai pagalvojot, Normanai? Jūs turite labai perspektyvią karjerą, gaila kad...

Normanas: Su visa pagarba pone, baigiau galvoti. Man reikia normalaus gyvenimo. Aš tiesiog buvau prie visko per daug arti. Man reikia atsitraukti, bent jau kuriam laikui.

FTB Bosas: Ar jūs grįšite į FTB?

Normanas: Nežinau... Aš nieko nežadu.

[Normanas iš savo švarko išsitraukia savo ginklą ir ženklelį ir padeda ant stalo. Normanas tada išsitraukia ARI akinius]

FTB Bosas: Jei norite, galite pasilikt akinius, šie bus atjungti, kitą mėnesį bus išleistas naujas modelis.

Normanas: Aš... Aš manau, kad bus geriau jei jūs paimsit. Jie man nepadės kur aš keliauju... Į realų pasaulį.

FTB Bosas: Kaip norite... Tikiuosi, kad jūs rasit ko ieškot, Normanai.

Normanas: Aš irgi tikiuosi.

Reikalavimai

  • Normanas turi pasiduoti ieškoti adreso arba apkaltinti Bleiką, kad yra Origami Žudikas.
  • Normanas yra gyvas.
  • Šoną išgelbti Itanas arba Medison.

Įdomybės

  • Džeideno FTB bosas yra matomas iš dalies ir žemo kampo, bet turi panašumų į Leitoną Perį.
  • Tai yra daugelio laikoma kaip Normano geriausia pabaiga, kadangi jis išlieka sveiko proto ir gauna galimybę pradėti naują gyvenimą be ARI arba Triptokaino naudojimo.
  • Tai yra kai kurių žaidėjų laikoma kaip Normano antra geriausia pabaiga, kadangi Džeidenas atsistatydina, atsisako ARI, ir nepadeda gelbėti Šono.
    • Reikia pastebėti, kad Itanas negalės kovoti/nužudyti Origami Žudiko, jei sandėlyje bus ir Normanas, kadangi Normanas visada kovos su juo.